Podsumowanie "Legii Akademickiej" na UKW

  • 06 czerwca 2019
fot. A. Obiała
fot. A. Obiała

6 czerwca w Sali Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się podniosła uroczystość podsumowania realizacji programu wojskowego szkolenia studentów w ramach „Legii Akademickiej”. Wydarzenie stanowiło znakomitą okazję do wręczenia kart powołań na szkolenie poligonowe. Z liczby ponad sześćdziesięciu publicznych szkół wyższych realizujących program, nasza Uczelnia znalazła się wśród dwunastu najlepszych. Zyskując miano lidera, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego spełnił oczekiwania pod względem liczby studentów, którzy przeszli szkolenie teoretyczne i zostali powołani na szkolenie praktyczne. Studenci rekrutowali się przede wszystkim z UKW, część z nich reprezentowała również inne uczelnie bydgoskie, zarówno te publiczne, jak i niepubliczne.

Najlepszymi kursantami zostali, przy okazji uzyskują wyróżnienie ministerialne:

  • 1. miejsce: Joanna Czerwińska
  • 2. miejsce: Robert Rydzyński
  • 3. miejsce: Magdalena Staniszewska

Wyróżnienie Ministerstwa Obrony Narodowej uzyskali również:

  • JM Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny,
  • płk w st. spocz. Tadeusz Błażejewski,
  • dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni

Prof. Jacek Woźny oraz reprezentujący Ministerstwo Obrony Narodowej, ppłk Dariusz Rewak wręczyli podziękowania wszystkim biorącym udział w procesie organizacyjnym i dydaktycznym programu. Za realizację zadań "Legii Akademickiej” podziękowania odebrali m.in.: płk. w st. spocz. mgr inż. Marian Politowicz, dr inż. Jacek Czerniak, mgr Aleksandra Żarkowska oraz wykładowcy poszczególnych dziedzin obronnych.

Z grupy studentek, których odsetek stanowił 40% i studentów, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczyli część teoretyczną programu „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”, 85 osób złożyło „Wnioski o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych”, z czego 38,6% stanowią studentki. Karty powołania na szkolenie praktyczne wręczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy: Mirela Nawrocka i ppłk Maciej Sandomierz.

Udział w ministerialnym programie „Legii Akademickiej” nie był dla Uczelni obligatoryjny. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego spełnił jednak pozastatutowe zadanie z pełnym zaangażowaniem. Dowodem na sukces realizacji projektu jest nie tylko liczba uczestniczących w programie studentów, lecz również podziękowania przekazane przez Wiceministra Obrony Narodowej, Tomasza Zdzikota. Będąc największą Uczelnią w Bydgoszczy, UKW stanął na wysokości zadania i doskonale wpisał się w wojskowe tradycje miasta.