Nowość: Studiuj informatykę II stopnia

  • 18 czerwca 2019

Od roku akademickiego 2019/2020 poszerzamy naszą ofertę dydaktyczną o studia informatyki II stopnia. Rekrutacja na studia niestacjonarne trwa do 11 września 2019 r.

Studia adresowane są do absolwentów kierunku informatyka I stopnia. Zdobycie tytułu inżyniera daje już wyższe wykształcenie, ale dopiero dyplom magistra świadczy o pełnym przygotowaniu do danego zawodu. Studia te są połączeniem zdobywanej wiedzy z praktyką, bowiem umiejętności zdobyte na zajęciach dydaktycznych można szybko wykorzystać działając w kołach naukowych lub korzystając z praktyk. Studenci kierunku w ramach programu Dream Spark mogą bezpłatnie instalować i wykorzystywać oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. system Windows (wszystkie wersje), oprogramowanie składające się na środowisko Visual Studio .NET (C#, C++, J#, VB), Microsoft Access, Microsoft Project Professional, Microsoft Visio Professional, SQL Server, Virtual PC itd. Uczelnia przystąpiła do programu Akademia CISCO. Pozwala to uzupełnić kwalifikacje studentów o praktyczną wiedzę z zakresu sieci komputerowych - ich instalacji, administracji oraz konfigurowania. Akademia Sieci Komputerowych CISCO przygotowuje do zdania honorowanego na całym świecie egzaminu Cisco Certified Network Associate.

Więcej informacji na www.rekrutacja.ukw.edu.pl.