Uprawnienia habilitacyjne dla UKW w dyscyplinie nauki biologiczne

  • 27 czerwca 2019

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 24 czerwca 2019 roku Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Wniosek o przyznanie uprawnienia został złożony 8 marca 2019 roku, a został przygotowany przez zespół powołany na Wydziale Nauk Przyrodniczych w składzie: Dziekan – dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw.; Prodziekani – dr hab. Krystian Obolewski, prof. nadzw.; dr Magdalena Trojankiewicz oraz członkowie zespołu: prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek, prof. dr hab. Joanna Moraczewska, prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka, dr Tomasz Marquardt, dr Lucyna Twerd, dr Dawid Mikulski, mgr Magdalena Kaźmierczyk.

Uniwersytet uzyskał tym samym pełne uprawnienia akademickie w dyscyplinie nauki biologiczne.

Pobierz pliki