Porozumienie festiwali nauki

Porozumienie festiwali nauki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego został jednym z współzałożycieli Porozumienia Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce. Inicjatywa posłuży popularyzacji nauki.

Porozumienie zawarto pod egidą Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach kilkudziesięciu przedstawicieli polskich uczelni przystąpiło do Porozumienia, które ma na celu zainicjowanie współpracy pomiędzy uczelniami organizującymi lub współorganizującymi podobne festiwale w Polsce. To jedna z najlepszych form działania służących realizacji misji społecznej odpowiedzialności nauki oraz popularyzująca ją w społeczeństwie.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wraz z czterema innymi bydgoskimi uczelniami publicznymi oraz niepublicznymi: Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, Collegium Medicum UMK, Bydgoską Szkołą Wyższą oraz Wyższą Szkołą Gospodarki tworzą Bydgoski Festiwal Nauki już od 10 lat. W organizowanych w jego ramach imprezach co roku udział biorą tysiące bydgoszczan i mieszkańców regionu. W maju odbędzie się jedenasta edycja imprezy.