Prof. Jacek Woźny wyraził gotowość kandydowania na Rektora UKW

Jacek Woźny

Prof. dr hab. Jacek Woźny poinformował na posiedzeniu Senatu, że będzie kandydował w wyborach na kadencję rektorską 2020-2024. Poprzednio prof. Woźny wybrany został na funkcję Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 2016 roku.

Prof. Jacek Woźny związany jest z uczelnią od 1989 roku. Obok pracy naukowej pełnił w tym czasie wiele funkcji administracyjnych, w tym prodziekana i dziekana Wydziału Humanistycznego oraz Prorektora ds. dydaktycznych Akademii Bydgoskiej.