Praca w Biurze Bydgoskiego Festiwalu Nauki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego poszukuje pracownika do Działu Współpracy Społeczno-Gospodarczej - Biuro Bydgoskiego Festiwalu Nauki. 
Praca związana z upowszechnianiem i popularyzacją nauki.

Umowa na zastępstwo – co najmniej do końca 2020 r – 1 etat.
Ogólny zakres zadań wymaganych na stanowisku: 

 • organizacja Bydgoskiego Festiwalu Nauki,
 • podejmowanie inicjatyw i realizacja zadań związanych z tzw. III misją uczelni
  i upowszechnianiem nauki,
 • pozyskiwanie i rozliczanie pozabudżetowych środków finansowych,
 • redagowanie informacji medialnych, zamieszczanie ich na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych,
 • współpraca z różnymi jednostkami i instytucjami – zarówno publicznymi, jak
  i prywatnymi, działającymi w różnych branżach: edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych, reklamowych, medialnych itp.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office – Word, Exel, Internet, podstawy administrowania stronami www) i urządzeń biurowych,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, analitycznego myślenia; kreatywność,
 • umiejętność pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
 • umiejętność redagowania informacji medialnych,
 • umiejętność współpracy z różnymi jednostkami i instytucjami,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • mile widziana znajomość wytycznych kwalikowalności projektów.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego 
w wersji elektronicznej na adres: wspolpraca@ukw.edu.pl w terminie do 26.02.2020 r.

Prosimy o dopisanie i podpisanie klauzuli:
Oświadczenie–zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U z 2018r., poz. 1000 .)

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz; administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie; podstawa prawną przetwarzania jest art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 3. Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać innym podmiotom,
 4. nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE)
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu w przypadku niezawarcia umowy o pracę zniszczone,
 6. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 9. nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.