Prof. dr hab. Jacek Woźny wybrany do Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków Prof. dr hab. Jacek Woźny wybrany do Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków

Prof. dr hab. Jacek Woźny wybrany do Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków

Prof. Jacek Woźny powołany został przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków na 5-letnią kadencję.

Rada ta jest organem opiniodawczym w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w Województwie Kujawsko-Pomorskim.