Prof. Jarosław Burczyk wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Jarosław Burczyk odebrał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas Gali Nauki Polskiej, która odbyła się 19 lutego w Toruniu. Wydarzenie było najważniejszą częścią obchodów Dnia Nauki Polskiej – nowego święta państwowego w Polsce.

Minister Jarosław Gowin przyznał profesorowi nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. W ostatnim czasie profesor wykazał się szczególnymi sukcesami w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych, którzy prowadzili badania w ramach kierowanych przez niego projektów badawczych.

Prof. Jarosław Burczyk jest biologiem, specjalistą z zakresu genetyki populacyjnej. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego pracuje od 1993 roku. Od 2001 jest Kierownikiem Katedry Genetyki, którą tworzył od podstaw. W latach 2007 - 2016 był Dyrektorem Instytutu Biologii Eksperymentalnej, a obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Nauki UKW. Prof. Jarosław Burczyk jest m.in. stypendystą Fundacji Fulbrighta, Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.