Komunikat w sprawie wejścia w życie nowego Regulaminu wynagradzania UKW Komunikat w sprawie wejścia w życie nowego Regulaminu wynagradzania UKW

Komunikat w sprawie wejścia w życie nowego Regulaminu wynagradzania UKW

Z dniem 1 kwietnia wejdzie w życie nowy Regulamin wynagradzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wejście w życie Regulaminu skutkować będzie wzrostem minimalnych wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników administracji i biblioteki UKW. Przykładowo dla referentów, bibliotekarzy i techników minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrasta z kwoty 2100 zł do kwoty 2170 zł, dla starszych techników, starszych bibliotekarzy, kustoszy bibliotecznych i starszych referentów do kwoty 2200 zł, dla samodzielnych referentów do kwoty 2230 zł, dla specjalistów do kwoty 2250 zł, a dla starszych specjalistów do kwoty 2300 zł. Koszty wprowadzenia Regulaminu wynagradzania UKW w życie szacowane są na ok. 300 tys. zł w roku 2020.

Jednocześnie powołana zostanie Komisja ds. regulacji wynagrodzeń w roku 2020, której zadaniem będzie wypracowanie zasad dalszych regulacji wynagrodzeń w roku 2020.

Zarządzenie Nr 49/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (link).

Regulamin Wynagradzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (link).