Doskonały wynik finansowy za rok 2019

Sprawozdanie finansowe UKW za 2019 rok wykazało dodatni wynik w wysokości 12 mln złotych. Jest to najlepszy wynik finansowy osiągnięty przez Naszą Uczelnię w ostatnich latach. Pozwoli to realizować podjęte zadania inwestycyjne, a także wspierać dalszy rozwój Pracowników i Studentów. Umożliwi stabilne funkcjonowanie UKW w trudnej sytuacji pandemii.

Dodatni wynik finansowy jest efektem zaangażowania Władz Uczelni w pozyskanie dodatkowych środków na remonty i inwestycje z MNiSW, optymalizacji kosztów funkcjonowania Uczelni oraz zmian strukturalnych.