Dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni z Wydziału Pedagogiki UKW został członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) już od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Strona internetowa fundacji: www.frse.org.pl