Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie - nowy kierunek studiów Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie - nowy kierunek studiów

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie - nowy kierunek studiów

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie
studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

ZOSTAŃ KREATOREM BEZPIECZNEGO SPOŁECZEŃSTWA!

Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach, a zwłaszcza globalna walka z koronawirusem, wyznaczają nowy styl myślenia. Dotyczy to głównie zagrożeń, na które narażony jest człowiek oraz środowisko. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z bezpieczeństwem i potrafisz dzielić się tą wiedzą, jeśli bycie aktywnym obywatelem stanowi dla Ciebie wartość i chcesz mieć udział w przygotowywaniu do pracy liderów demokratycznego społeczeństwa, jeśli szkoła, jak również służby mundurowe: Policja, Wojsko to dla Ciebie także miejsca edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie to

TEN KIERUNEK JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!!

Dlaczego warto?

  1. Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie to kierunek unikalny w skali kraju i Europy - studia, realizowane w trybie 3+2, umożliwią absolwentom uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela nie jednego, ale dwóch przedmiotów jednocześnie po 5 latach studiów - na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
  2. Ponadto kierunek przygotowuje profesjonalne kadry kompetentne do zajmowania się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie w ramach realizacji zadań na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w instytucjach związanych ze służbami mundurowymi oraz zarządzaniem kryzysowym. Dzieje się tak dzięki ścisłej współpracy nauczycieli akademickich przede wszystkim z Policją oraz innymi służbami mundurowymi a także instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

1 + 2 = znalezienie dobrej, stabilnej i satysfakcjonującej pracy!

Co oferujemy?

  • rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego w środowisku lokalnym, regionie, bądź euroregionie; edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie;
  • umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz do podejmowania działań edukacyjnych w zakresie edukacji obywatelskiej i bezpieczeństwa publicznego;
  • innowacyjne metody i formy nauczania: zajęcia praktyczne, wizyty studyjne w takich instytucjach państwowych i samorządowych jak: Policja, Centra Zarządzania Kryzysowego, Straż Pożarna, Wojsko, Służba Graniczna, biura poselskie, Sejm, Senat, KPRM, IPN, organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością obywatelską i problematyką bezpieczeństwa;
  • atrakcyjne zajęcia dodatkowe: kurs samoobrony, kurs ratownictwa wodnego, obóz survivalowy.

Kto prowadzi zajęcia na specjalności?

  • doświadczeni i kompetentni nauczyciele akademiccy oraz wybitni praktycy – wyróżniający się nauczyciele WOS i edukacji dla bezpieczeństwa, przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Wojska, ratownicy, samorządowcy.

Co jest celem studiów?

  • przygotowanie nauczycieli dwóch przedmiotów jednocześnie: edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Studia na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie, jako studia nauczycielskie, muszą być ze względów prawnych studiami I i II stopnia. Na I stopniu zapewniają one studentom nauczycielskie przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne. Konstrukcja studiów dla całego kierunku została zaprojektowana w taki sposób, aby na I stopniu wyposażyć studentów w gruntowne przygotowanie merytoryczne do nauczania obu przedmiotów: edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły podstawowej, a na II stopniu do nauczania obu przedmiotów na poziomie szkoły ponadpodstawowej;
  • przygotowanie specjalistów dysponujących wiedzą i umiejętnościami z zakresu wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa do wykonywania zadań zawodowych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w instytucjach związanych z służbami mundurowym (Policja, Wojsko itp.) oraz zarządzaniem kryzysowym.