Podpisanie umowy o współpracy z MP COE Podpisanie umowy o współpracy z MP COE

Podpisanie umowy o współpracy z MP COE

18 czerwca 2020 r. nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy prof. dr hab. Jackiem Woźnym - Rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego a płk. Mirosławem Łabęckim – Dyrektorem Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO - NATO Military Police Centre of Excellence.

W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Jacek Woźny (Rektor UKW), płk. Mirosław Łabęcki (Dyrektor MP COE), ppłk Karsten Bromm (MP COE), ppłk Jan Čermak (MP COE), dr Kamila Sierzputowska (WNOPiA UKW) oraz Paweł Kujawski (MPCOE).

Umowa określa zasady współpracy pomiędzy UKW a MP COE w ramach działalności naukowej, naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz eksperckiej. Umożliwia prowadzenie wspólnych projektów badawczych, wymianę wiedzy, doświadczeń i działalności eksperckiej, poprzez m.in. wzajemne zapraszanie ekspertów do udziału w konferencjach, warsztatach i innych formach współpracy.

Ważnym punktem umowy jest zawarcie współpracy w zakresie organizacji praktyk studenckich dla studentów takich kierunków studiów jak: Bezpieczeństwo Narodowe, Zarządzanie Bezpieczeństwem Narodowym czy Kryminologia. Koordynatorem niniejszej współpracy została dr Kamila Sierzputowska z Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW.