Dziekani i kierownicy podstawowych jednostek powołani na nową kadencję

Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny wręczył akty powołania dla prorektorów, Dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz dziekanów i kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych. W jednostkach, w których doszło do zmian, nowo wybrane osoby obejmą swoje funkcje 1 października 2020 roku, za wyjątkiem prorektorów, którzy kadencję rozpoczynają 1 września 2020 roku.

Prorektorzy:

 • dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. uczelni - Prorektor ds. Finansów i Organizacji 
 • prof. dr hab. Jarosław Burczyk - Prorektor ds. Nauki
 • dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
 • dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni - Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. uczelni

Dziekani:

 • Wydział Językoznawstwa - prof. dr hab. Magdalena Czachorowska
 • Wydział Pedagogiki - dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni
 • Wydział Nauk Biologicznych - dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni
 • Wydział Mechatroniki - prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek
 • Wydziału Nauk o Polityce i Administracji - dr hab. Artur Laska, prof. uczelni
 • Wydział Edukacji Muzycznej - prof. dr hab. Bernard Mendlik
 • Wydział Literaturoznawstwa - dr hab. Piotr Siemaszko, prof. uczelni
 • Wydział Psychologii - prof. dr hab. Janusz Trempała
 • Wydział Historycznego - dr hab. Marek Zieliński, prof. uczelni

Dyrektorzy Instytutów:

 • Instytut Fizyki - dr hab. Angelika Baranowska-Łączkowska, prof. uczelni
 • Instytut Informatyki - dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. uczelni
 • Instytutu Matematyki - dr Paulina Szyszkowska, prof. uczelni
 • Instytut Prawa i Ekonomii - dr hab. Radosław Krajewski, prof. uczelni
 • Instytut Filozofii - prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz
 • Instytut Inżynierii Materiałowej - dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. uczelni
 • Instytut Geografii - dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. uczelni
 • Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów - dr hab. Radosław Sajna, prof. uczelni
 • Instytut Kultury Fizycznej - dr hab. Mariusz Zasada, prof. uczelni
 • Instytut Nauk o Kulturze - prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski

Dyrektorzy Kolegium:

 • Dyrektor Kolegium I - dr hab. Agnieszka Gołębiowska-Suchorska, prof. uczelni
 • Dyrektor Kolegium II - dr hab. Anna Jakubowicz-Bryx, prof. uczelni
 • Dyrektor Kolegium III - dr inż. Grzegorz Zych, prof. uczelni
 • Dyrektor Kolegium IV - dr Joanna Gomoliszek