Grant Narodowego Centrum Nauki – ponad milion złotych na dyskursywne badania edukacyjne

Projekt badawczy pod kierunkiem dr hab. Heleny Ostrowickiej, prof. uczelni uzyskał finansowanie w wysokości  1 124 280 zł w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki. Badania na temat „Heterotopie obywatelstwa – dyskurs edukacyjny i pedagogie militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie analityczno-krytyczne i porównawcze” będą realizowane przez kilkuosobowy zespół badaczy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.  

Projekt nawiązuje do dorobku interdyscyplinarnych studiów nad dyskursami o obywatelstwie. Badacze wykorzystują teoretyczne i metodologiczne zaplecze krytycznej i postfoucaultowskiej analizy dyskursu.  Podstawowym celem planowanych badań jest rekonstrukcja heterotopii obywatelstwa wybranych organizacji młodzieżowych oraz ich analityczno-krytyczne i porównawcze ujęcie. Projekt zaplanowany jest na 4 lata.