Szkoła międzynarodowa - odliczanie do rozbudowy Szkoła międzynarodowa - odliczanie do rozbudowy

Szkoła międzynarodowa - odliczanie do rozbudowy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego kontynuuje prace przy nowej siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, popularnie zwanym Szkołą NATO.  Firma „Industriaprojekt” z Gdańska opracuje projekt budowlany oraz dokumentację remontu i rozbudowy obiektu przy ul. Bośniackiej 3. Wartość zamówienia to 467 tys. zł.

Planowana na dwa lata inwestycja zrealizowana zostanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Do końca września 2020 r. zwycięzcy przetargu opracują wielobranżową dokumentację projektowo – wykonawczą.

W przyszłym roku rozpoczną się prace budowlane.  Przebudowa, rozbudowa oraz wykonanie termomodernizacji głównego budynku szkoły przy ulicy Bośniackiej ma zakończyć się mają w 2021. Na kolejny rok przewidziano rozbiórkę istniejącej dziś sali gimnastycznej oraz wybudowanie nowej.

Inwestycja obejmie również zagospodarowanie przyległego terenu oraz wybudowanie nowych wjazdów na teren placówki.Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

  • opracowanie ekspertyzy technicznej konstrukcji budynku;
  • opracowanie wstępnej koncepcji projektu i jej uzgodnienie z użytkownikiem obiektu i zamawiającym/inwestorem;opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego;uzyskanie wymaganych przepisami opinii i uzgodnień;
  • uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót budowlanych;
  • wykonanie wszystkich robót budowlanych, rozbiórkowych, budowlano–montażowych, drogowych, instalacyjnych i w zakresie infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu w oparciu o wykonaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego i Użytkownika dokumentację projektową;dostawę i montaż urządzeń i elementów wyposażenia i ich uruchomienie;
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej;
  • uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu;przekazanie zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją.

Zespół Szkół Ogólnokształcących UKW kształci dzieci obcokrajowców - oficerów Paktu Północnoatlantyckiego przebywających w Bydgoszczy, jak również polskie dzieci - na zasadach komercyjnych.

Na mocy porozumienia Uniwersytet - Urząd Miasta Bydgoszczy, budynek przy Bośniackiej 3 przekazany został Szkole NATO przed rokiem. Umożliwi on rozbudowę placówki, co nie było już możliwe w dotychczasowej lokalizacji. Pieniądze na modernizację, budowę oraz zakup wyposażenia dla szkoły  zapisane są w wieloletnim planie inwestycyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, które na mocy międzynarodowych umów zapewnia funkcjonowanie szkoły.

Budynek liczy niemal 2,5 tys. m kw. powierzchni, ma cztery kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Oddany został do użytku w 1958 roku.