Nominacja profesor Ewy Filipiak na członka Międzynarodowego Panelu Ewaluacyjnego

Prof. dr hab. Ewa Filipiak została powołana na członka The International Evaluation Panel Tomas of Bata University in Zlín. Głównym celem tego Międzynarodowego Panelu Ewaluacyjnego jest przeprowadzenie zewnętrznej oceny jakości działań twórczych i strategii TBU w Zlínie, zgodnie z obowiązującą metodologią Rządowej Rady Nauki, Badań i Innowacji.

Profesor Ewa Filipiak współpracować będzie z przedstawicielami renomowanych uniwersytetów i instytucji badawczych w Hays State University w Kansas, University of Algavre (Faro), Institute of Polymer Composites and Biomaterialsof National Research Counsil of Italy, University in Usti nad Labem, Department Columbia College Chicago, SUNY Polytechnic Institute Utica (USA), University of Pardubice.

Praca będzie przebiegała zarówno na platformie on-line, jak i poprzez zaplanowaną wizytę studyjną ewaluatorów.

Zaproszenie prof. Ewy Filipiak do Międzynarodowego Panelu Ewaluacyjnego Ekspertów jest wyrazem uznania dla Jej wieloletniej współpracy naukowej, badawczej i projektowej ze środowiskiem naukowym Uniwersytetu w Zlinie i Czechach.

Prof. dr hab. Ewa Filipiak jest kierownikiem Katedry Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji UKW.

Serdecznie gratulujemy!