Profesor Piotr Kostyło Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego

czwartek 3 września odbył się w Warszawie Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Celem Zjazdu był wybór władz Towarzystwa na kadencję 2020-2023.
Delegaci zdecydowali powierzyć funkcję Przewodniczącego PTP dr. hab. Piotrowi Kostyle, prof. uczelni.

Profesor Piotr Kostyło pełnił przez dwie minione kadencje funkcję Przewodniczącego Oddziału PTP w Bydgoszczy, zaś od 2017 roku był również
 członkiem Zarządu Głównego PTP, pełniąc w nim funkcję Wiceprzewodniczącego.