Organizacja procesu kształcenia w sem. zimowym 2020/2021

Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny podpisał zarządzenie w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

Informujemy również, że Prorektor ds. Studenckich i Jakości dr hab. Benedyt Odya, prof. uczelni zaprasza na spotkanie online dotyczące formy kształcenia w roku akademickim 2020/2021. Transmisja live odbędzie się w środę, 9 września o godz. 17:00. Link będzie dostępny na fanpage’u Samorządu Studenckiego UKW.

Zobacz załączniki w aktach prawnych.