Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny podpisał zarządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.