Rejestracja na zajęcia

Publikujemy harnogram rejestracji na zajęcia w sem. zimowym roku akademickiego 2020/2021.

  • I tura dla wszystkich (z wyłączeniem I roku) - od 29.09 do 23.10.2020
  • I tura dla I roku – 13.10. - 23.10.2020
  • II tura – 29.10. - 31.10.2020
  • Rejestracja na język obcy (dla I roku) - od 12.10.2020
  • Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego - od 30.09.2020.

Plany zajęć opublikowane zostaną 25.09.2020 - dla wszystkich roczników, z wyłączeniem I roku, dla którego plany zostaną opublikowane 5.10.2020. Jednocześnie przypominamy, że zajęcia dla I roku rozpoczną się 19 października.