XXV Polish-Slovak Scientific Conference with International Participation on Machine Modelling and Simulations: podsumowanie XXV Polish-Slovak Scientific Conference with International Participation on Machine Modelling and Simulations: podsumowanie

XXV Polish-Slovak Scientific Conference with International Participation on Machine Modelling and Simulations: podsumowanie

W dniach 8 – 11 września br. w ośrodku Evita – Tleń/Osie odbyła się Jubileuszowa 25. Polsko-Słowacka Konferencja Naukowa: Machine Modelling and Simulation. Konferencja odbywa się corocznie, a obowiązki organizatora przejął w tym roku Wydział Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Tematyka konferencji dotyczyła szeroko pojętych zagadnień modelowania i symulacji w budowie i eksploatacji maszyn. Prowadzona była w następujących subdyscyplinach: metody i systemy w projektowaniu maszyn, modelowanie i symulacja, optymalizacja strukturalna, dynamika maszyn i symulacje układów wieloobiektowych, zaawansowane aplikacje przemysłowe, motoryzacyjne i ekologiczne, mechanika eksperymentalna, identyfikacja i walidacja, modelowanie materiałów strukturalnych, kompozytów i nanomateriałów, właściwości fizyczne i chemiczne materiałów, matematyka teoretyczna i stosowana w inżynierii.

W tym roku po raz pierwszy konferencję zorganizowano w wersji internetowej oraz tradycyjnej przy zachowaniu reżimu sanitarno-epidemiologicznego. W sumie uczestniczyło w konferencji 110 osób z trzynastu uczelni krajowych i zagranicznych (65 w wersji internetowej i 45 w wersji tradycyjnej), wygłoszono 95 referatów.

W poszczególnych dyscyplinach zaprezentowano następujące referaty: Methods and systems in machine design - 15, Modelling and simulation, structural optimization - 40, Machine dynamics and multibody systems simulations - 10, Advanced industrial, automotive and green energy applications - 10, Experimental mechanics, identification and validation - 10, Modelling of structural materials, composites and nanomaterials - 6, Physical and chemical properties of materials - 5, Theoretical and applied mathematics in engineering - 4.

Komitet naukowy konferencji w 2020 roku złożony jest z naukowców Polski, Słowacji, Czech, Niemiec, Ukrainy, Danii, Rumunii i Chin: Prof. Marek Macko – Main Chairman (PL), Assoc. Prof. Artem Artyukhov (UA), Prof. Libor Beneš (CZ), Prof. Jozef Bocko (SK), PhD. Eng. Maciej Bodnicki (PL), Assoc. Prof. Vladimír Dekýš (SK), Prof. Grzegorz Domek (PL), Prof. Marian Dudziak (PL), Assoc. Prof. Róbert Grega (SK), Assoc. Prof. Radim Halama (CZ), Assoc. Prof. Marta Kianicová (SK), Prof. Margolzata Klimek (PL), Assoc. Prof. Andrzej Kołodziej (PL), Assoc. Prof. Ivan Kopal (SK), Assoc. Prof. Piotr Krawiec (PL), Assoc. Prof. Jan Krmela (SK), Assoc. Prof. Vladimíra Krmelová (SK), Prof. Marek Macko (PL), Prof. Ireneusz Malujda (PL), Prof. Janusz Mielniczuk (PL), Prof. Bernhard Möginger (DE), Prof. Justín Murín (SK), Prof. Darina Ondrušová (SK), Prof. Mariana Pajtášová (SK), Prof. Františka Pešlová (SK), Prof. Wiesława Piekarska (PL), Prof. Bogdan Posiadała (PL), Assoc. Prof. Jerzy Rojek (PL), Prof. Milan Sága (SK), Assoc. Prof. Alžbeta Sapietová (SK), Prof. Norbert Sczygiol (PL), Assoc. Prof. Petra Skalková (SK), PhD. Eng. Krzysztof Talaśka (PL), Prof. Eva Tillová (SK), Prof. Nicolae Ungureanu (RO), Assoc. Prof. Milan Vaško (SK), Prof. Ján Vavro (SK), Assoc. Prof. Ján Vavro (SK), Prof. Robert Zalewski (PL), Dr.h.c. Prof. Jozef Zajac (SK), Prof. Zhang Yan (CHN), Dr.h.c. Prof. Jozef Živčák (SK), Dr.h.c. Prof. Milan Žmindák (SK).

Komitet Organizacyjny stanowili pracownicy Wydziału Mechatroniki i Instytutu Informatyki: dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni - main chairman, dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. uczelni, dr inż. Dariusz Mikołajewski, prof. uczelni, dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. uczelni, dr Grzegorz Śmigielski, dr inż. Krzysztof Tyszczuk, mgr Agnieszka Nowaczyk, mgr inż. Joanna Nowak, mgr Magdalena Szymańska, mgr inż. Jakub Lewandowski.

Współorganizatorem konferencji było Województwo Kujawsko-Pomorskie.