Rektor UKW uhonorowany Jubileuszowym Medalem 30-lecia KRUP Rektor UKW uhonorowany Jubileuszowym Medalem 30-lecia KRUP

Rektor UKW uhonorowany Jubileuszowym Medalem 30-lecia KRUP

JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. Jacek Woźny został uhonorowany Jubileuszowym Medalem 30-lecia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.  

Medal został przyznany za zasługi dla rozwoju nauki i uniwersytetów polskich. W liście gratulacyjnym dołączonym do wyróżnienia Przewodniczący KRUP, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraził wdzięczność za zaangażowanie prof. Jacka Woźnego w pracę na rzecz środowiska uniwersyteckiego.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym rektorów uniwersytetów działających na obszarze Polski oraz rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zgromadzenie służy pogłębianiu więzi i współpracy między uczelniami. KRUP został powołany do życia w 1989 jako odpowiedź środowiska akademickiego na przyjęcie 18 września 1988 Wielkiej Karty Uniwersytetów Europejskiej – fundamentalnego dokumentu wyznaczającego standardy na uczelniach całej Europy.