Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone w trybie zdalnym Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone w trybie zdalnym

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone w trybie zdalnym

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UKW nr 85/2019/2020 zajęcia z wychowania fizycznego w semestrze zimowym będą prowadzone zdalnie. 

Wszyscy studenci mający zajęcia z wychowania fizycznego są zobligowani do wykonywania dowolnie wybranej przez siebie aktywności, co najmniej dwa razy w tygodniu, nie mniej niż po 45 min. Może to być bieg, jazda na rowerze, nordic walking, marsz, jazda na rolkach lub jakakolwiek inna aktywność uzgodniona z prowadzącym grupę. Aktywność należy monitorować wykorzystując aplikację endomondo (lub inną) i każdorazowo wysłać mailem screen do osoby prowadzącej grupę, do której jest się zapisanym. Należy to robić co najmniej dwa razy w każdym tygodniu od początku aż do zakończenia semestru. Jest to podstawowy warunek otrzymania zaliczenia.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z prowadzącymi grupę lub sekretariatem SWFiS.