Zmiany w pożyczkach PKZP

Informujemy, iż na  Walnym Zgromadzeniu PKZP w dniu 30.09.2020 roku, dokonano zmian wysokości składek i przyznawanych pożyczek.

Wysokość nowych składek do wyboru : 25,00 zł, 30,00 zł, 50,00 zł, 100,00 zł.
Wysokość przyznawanej pożyczki: do 5 krotności zgromadzonych wkładów, nie więcej niż 30.000,00 zł.
Spłata rat pożyczki do wyboru przez pracownika, nie więcej niż 36 rat.
Pożyczki są wypłacane co miesiąc, z wyjątkiem sierpnia, do dnia 10 każdego miesiąca.|
Do wysokości zgromadzonych wkładów, pożyczka nie wymaga poręczycieli.