Rektor UKW powołany do komisji stałej KRASP

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) ustaliła składy nowych komisji stałych na kadencję 2020-2024. Na członka Komisji ds. Infrastruktury Informatycznej został powołany Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny.

KRASP obecnie spotyka się w trybie zdalnym. Ostatnie posiedzenie, 2 października dotyczyło również zmian w resorcie i połączeniu Ministerstwa Edukacji z Ministerstwem Nauki. KRASP już wcześniej wystosował list otwarty do parlamentarzystów, w którym sugerował połączenie Ministerstwa Nauki z Ministerstwem Rozwoju, ale plan ten nie został zrealizowany. KRASP oczekuje więc teraz na spotkanie z nowym Ministrem Edukacji i Nauki.