Porozumienie o współpracy z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie Porozumienie o współpracy z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie

Porozumienie o współpracy z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny oraz Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie im. Powstania Warszawskiego płk SG Robert Bagan, podpisali drogą korespondencyjną porozumienie o współpracy.

Przyszła współpraca dotyczyć będzie m.in.:

  • wymiany doświadczeń praktyki zawodowej,
  • rozwijania różnych form współpracy studenckiej,
  • wspólnych projektów naukowo-badawczych,
  • organizowania wspólnych konferencji i sympozjów oraz
  • umożliwienia studentom UKW odbywania w siedzibie NwOSG staży i praktyk zawodowych.

Koordynatorami współpracy zostali:

  • ze strony NwOSG – Ewa Waligóra, Zastępca Naczelnika Wydziału Koordynacji Działań Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 
  • ze strony UKW – dr Jarosław Janikowski, Instytut Prawa i Ekonomii UKW.