Prof. Zygmunt Babiński uhonorowany przez Port Gdańsk

Prof. dr hab. Zygmunt Babiński został uhonorowany medalem okolicznościowym Portu Gdańsk. To kolejne odznaczenie w bogatej karierze naukowca UKW.

Prof. Zygmunt Babiński w latach 2018-2020 pełnił funkcję superrecenzenta dla Studium wykonalności dla kompleksowego zagospodarowania międzynarodowych dróg wodnych E-40, dla rzeki Wisły na odcinku od Gdańska do Warszawy, E-40 od Warszawy do granicy Polska-Białoruś (Brześć) oraz E-70 na odcinku od Wisły do Zalewu Wiślanego (Elbląg). Opracowanie zostanie wdrożone przez Port Gdańsk. W ramach podziękowania Prezes Zarządu Portu Gdańsk uhonorował Pana Profesora medalem okolicznościowym (na zdjęciu).

To kolejne w ostatnim czasie odznaczenie dla kierownika Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych UKW. We wrześniu br. prof. Zygmunt Babiński został wyróżniony za wkład w wykorzystanie potencjału gospodarczego Dolnej Wisły podczas konferencji „Potencjał Dolnej Wisły”. Natomiast w grudniu ubiegłego roku prof. Babiński został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę.

Serdecznie gratulujemy!