Zajęcia dydaktyczne wyłącznie w formie zdalnej

Publikujemy Zarządzenie Rektora UKW dot. zajęć dydaktycznych, które do odwołania odbywają się w formie zdalnej.