Noworoczne Życzenia od JM Rektora UKW

Noworoczne Życzenia od JM Rektora UKW

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, Koleżanki i Koledzy,

Za nami rok 2020, jeden z najtrudniejszych w najnowszej historii kraju i uczelni. Nasza uniwersytecka społeczność postawiona została naprzeciw wyzwań, które zmusiły nas do przewartościowania wielu aspektów życia zawodowego i prywatnego.

Przed dziewięcioma miesiącami sposób pracy nas wszystkich zmienił się drastycznie. Metody kształcenia w formie on line, choć obecne z nami od kilku dobrych lat jako wybór, nagle stały się obowiązkiem. Wszyscy musieliśmy dokonać skoku w przyszłość, często bez pełnego przygotowania. Pierwsze miesiące pandemii poświęciliśmy na wspieranie metod kontaktu na linii uczelnia – student. Uczyliśmy się prowadzenia zajęć w nowych formach, doskonaliliśmy pracę administracyjną w coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości. Inwestowaliśmy w nowe technologie pomagające w prowadzeniu zdalnie procesu dydaktycznego tam, gdzie osobisty kontakt nie był niezbędny. Dziś ten „cyfrowy”  uniwersytet działa sprawnie, choć przed nami jeszcze wiele wyzwań.

Pozostaje nadzieja,  że jak najszybciej możliwy będzie powrót do spotkań w salach wykładowych, bo tylko one dają możliwość budowania tradycyjnej wspólnoty uniwersyteckiej. Wspólnoty, której tworzenia cyfrowy świat oczywiście nie wyklucza, jednak bardzo utrudnia. Obyśmy spotkali się w tym realnym świecie jak najszybciej!

Szanowni Państwo,

Chciałbym osobiście podziękować wszystkim, którzy w ostatnich miesiącach z zaangażowaniem i troską włączyli się w budowę oraz funkcjonowanie tego swoistego e-uniwersytetu: studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym, administracji i obsłudze. Wszystko wskazuje na to, że potrzebować będziemy jeszcze trochę więcej cierpliwości przed powrotem do normalności. Ze swojej strony zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by stało się to jak najszybciej, choćby dzięki naszemu przystępowaniu  do szczepień chroniących przed rozwojem epidemii Covid-19.

Bądźmy sobie życzliwi, troszczmy się o siebie nawzajem, pomagajmy potrzebującym. Oby nowy, 2021 rok, był czasem powrotu do normalności. Do Siego Roku!

 

Prof. dr hab. Jacek Woźny
JM Rektor UKW