Nagroda Fundacji GPW dla pracy doktorskiej Katarzyny Brzuszkiewicz

Praca doktorska dr Katarzyny Brzuszkiewicz, absolwentki Wydziału Psychologii UKW "Podmiotowe korelaty stosowania strategii inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych na rynku finansowym" zwyciężyła w siódmej edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Tematyka konkursu dotyczyła rozwoju wiedzy z zakresu rynku kapitałowego. Przy ocenie prac pod uwagę brany był ich poziom merytoryczny, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk związanych z tematem pracy, zakres zrealizowanych badań, samodzielność i innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językowa.

Promotorem nagrodzonej pracy jest dr hab. Elżbieta Kasprzak, prof. uczelni z Wydziału Psychologii UKW.

Fundacja GPW planuje przeprowadzenie gali finałowej online podsumowującej cały konkurs w czwartek, 21 stycznia o godz. 15:00. Gala będzie transmitowana za pośrednictwem kanału You Tube. Zachęcamy Państwa do jej oglądania!