Dwoje pracowników UKW z nagrodami Ministra Edukacji i Nauki

Jak co roku poznaliśmy laureatów nagród za osiągnięcia naukowe i organizacyjne, przyznawane 19 lutego z okazji Dnia Nauki. Przyznawane są one przez Ministra Właściwego do Spraw Szkolnictwa Wyższego.

W tym roku laureatami zostało m.in. dwoje pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

  • prof. dr hab. Yuriy Zorenko nagroda ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
  • dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni nagroda ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej

Prof. dr hab. Yuriy Zorenko.

Pracownik Instytutu Fizyki UKW, zorganizował i wyposażył Katedrę Materiałów Optoelektronicznych, dzięki czemu powstały nowe materiały luminescencyjne w postaci warstw monokrystalicznych oraz struktur kompozytowych złożonych tlenków, jako detektorów promieniowania jonizującego i konwektorów LED.
Jest jednym ze światowych autorytetów w dziedzinie fizyki zjawisk defektowych w dielektrykach, a także w zakresie wytwarzania materiałów luminescencyjnych w różnych formach krystalicznych. Autor ponad 350. publikacji naukowych, dwóch rozdziałów w monografiach i 28. patentów w dawnym ZSRR, Ukrainie i Polsce, posiada ponad 3500 cytowań w Scopus i wysoki indeks Hirscha (30).

dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni.

Pracowniczka Katedry Fizjologii i Toksykologii, od 2020 dziekan Wydziału Nauk Biologicznych. Pracuje na uczelni od 1998 roku, zaczynając od tytułu magistra. Jest biologiem i toksykologiem, a w swojej pracy zajmuje się m.in. bezpieczeństwem żywności. Kierowniczka polskich oraz międzynarodowych projektów badawczych. Autorka ponad 200. artykułów naukowych, współorganizatorka międzynarodowych konferencji. Na co dzień współpracuje z wieloma naukowymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, m.in. w Niemczech, Austrii i Portugalii.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy!