Elewacja zabytkowego gmachu przy Powstańców Wielkopolskich 2 Elewacja zabytkowego gmachu przy Powstańców Wielkopolskich 2

Lśni jak przed stu laty

Zakończyły się prace renowacyjne kolejnego budynku UKW w kampusie przy Placu Weyssenhoffa. Elewacja zabytkowego gmachu przy Powstańców Wielkopolskich 2 odzyskała dawny blask.

W budynku siedzibę mają m.in. Instytuty Fizyki i Matematyki. Remont uzupełnił prace wykonane wcześniej przy pozostałych budynkach kampusu, poddanych zabiegom konserwatorskim w latach 2013-2015. Remontowany od kilku lat budynek stanowi integralną część jednorodnego stylistycznie zespołu zabudowy Instytutu z 1906 r., usytuowanego na parceli pl. Weyssenhoffa 11. Obiekt jest wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Planowane działania konserwatorskie przy elewacjach zewnętrznych budynku miały na celu:

  1. usunięcie przyczyn destrukcji elementów fasad,
  2. przywrócenie materiałom budowlanym ich pierwotnych właściwości,
  3. przywrócenie budynkowi pierwotnego wyrazu estetycznego.

Konserwacja prowadzona była z zachowaniem w maksymalnym stopniu wszystkich oryginalnych elementów wystroju elewacji oraz oryginalnych materiałów: cegieł, sztukaterii, profili oraz wypraw tynkarskich. Remont konserwatorski przeprowadziła toruńska spółka „Jawor”.

Prace kosztowały 563 tys. zł. Remont objęty został pięcioletnią gwarancją.

Budynek przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2  powstał w latach 1903-1906 według projektu Oskara Deliusa, Georga Andrae oraz Otto Hirta. Do czasu przekazania na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego gmach służył instytutom rolniczym działającym na tym terenie.