Warsztaty Edukacji Międzykulturowej "Między innymi"

Logo Między Innymi

Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji UKW zorganizowała, podobnie jak w roku ubiegłym, warsztaty edukacji międzykulturowej "Między Innymi". Wydarzenie powstało w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży. Warsztaty spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem studentów, dlatego zorganizowano ich aż trzy edycje: 26-27 lutego, 5-6 marca oraz 19-20 marca.

W warsztatach brały udział studentki logopedii oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Uczestniczki zastanawiały się nad wieloma problemami: czym jest i czym charakteryzuje się kultura; jak współtworzyć naszą rzeczywistość w dialogu z innymi tak, by było to otwierające i korzystne dla wszystkich stron; jak zrozumieć innych i nie odgradzać się od nich murem oraz w jako sposób nawiązywać prawdziwy dialog międzykulturowy.

W trakcie warsztatów uczestniczki poszerzyły wiedzę z zakresu edukacji międzykulturowej. Zdobyły nowe umiejętności i kompetencje. Warsztaty cechowała różnorodność oraz nowatorski sposób prowadzenia zajęć. Trenerzy wypełnili je licznymi dyskusjami, grami symulacyjnymi, pracą w małych grupach, interaktywnymi miniprezentacjami, odgrywaniem ról, analizą studiów przypadków oraz fragmentów filmów. Dzięki temu uczestniczki mogły zastosować w praktyce nową wiedzę i kompetencje.

Koordynatorką projektu z ramienia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jest dr Magdalena Kolber.