Dr Zofia Ostrowska-Podhorodecka wyróżniona przez prestiżowe czasopismo

Dr Zofia Ostrowska-Podhorodecka, adiunkt zatrudniony w Katedrze Biochemii i Biologii Komórki Wydziału Nauk Biologicznych, została wyróżniona przez czasopismo Journal of Cell Science za pracę doświadczalną na temat roli wimentyny w migracji komórek przez tkankę łączną (Zofia Ostrowska-Podhorodecka et al. (2021) Vimentin tunes cell migration on collagen by controlling β1 integrin activation and clustering. Journal of Cell Science 134: jcs254359 doi: 10.1242/jcs.254359).

Artykuł został wybrany przez redakcję do rubryki "Research Highlight", w której omawiane są najbardziej przełomowe prace publikowane w tym piśmie. Jako młody naukowiec, a przy tym pierwszy i korespondujący autor tej pracy, dr Ostrowska-Podhorodecka została poproszona o udzielenie wywiadu redaktorom pisma na temat swojej pracy i kariery naukowej. Wywiad został opublikowany w rubryce "First person". 

Pierwsze kroki w nauce dr Ostrowska-Podhorodecka stawiała na UKW. Jest absolwentką studiów na kierunkach Biologia i Biotechnologia, które ukończyła na Wydziale Nauk Biologicznych UKW. Po studiach została zatrudniona na etacie asystenta i pod opieką prof. Joanny Moraczewskiej zrealizowała pracę doktorską, którą z wyróżnieniem obroniła w 2018 roku. Rok przed zakończeniem doktoratu otrzymała grant ETIUDA4, dzięki któremu miała okazję odbyć sześciomiesięczny staż w laboratorium Dr. Emila Reislera na Wydziale Chemii i Biochemii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, USA. Obecnie przebywa na stażu podoktorskim w laboratorium prowadzonym przez Dr. Christophera McCulloch na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Toronto, gdzie bada molekularne mechanizmy zależnej od wimentyny regulacji adhezji i migracji komórek w stanach fizjologicznej równowagi i jej zaburzeń.

Serdecznie gratulujemy tego naukowego sukcesu!

dr Zofia Ostrowska-Podhorodecka