Święto Uczelni i posiedzenie Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Złożeniem kwiatów pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego, patrona Uniwersytetu, rozpoczęliśmy tegoroczne obchody Święta Uczelni. JM prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, uhonorował Patrona podczas skromnej uroczystości.

Posiedzenie Senatu UKW rozpoczęło się od podsumowania osiągnięć ostatniego roku. Prof. Jacek Woźny poinformował m.in. o ośmiu tytułach profesorskich, uzyskanych przez pracowników Uniwersytetu. Nowymi profesorami zostali: Zdzisław Kropidłowski,  Arkadiusz Kaczyński, Krzysztof Buśko, Paweł Izdebski, Ryszard Nowicki, Monika Szczepaniak, Sławomir Zonenberg, Hanna Liberska.

Habilitacje w czasie minionego roku osiągnęli: 

 • Michał Borodo (Wydział Językoznawstwa),
 • Aleksandra Norkowska (Wydział Literaturoznawstwa),
 • Mirosław Gołuński (Wydział Literaturoznawstwa),
 • Nartsiss Shukuralieva (Wydział Nauk o Polityce i Administracji),
 • Tomasz Bojar-Fijałkowski (Instytut Prawa i Ekonomii),
 • Magdalena Sikorska (Wydział Literaturoznawstwa),
 • Marek Mrówczyński (Instytut Prawa i Ekonomii),
 • Mirosława Szark-Eckardt (Instytut Kultury Fizycznej),
 • Piotr Prokopowicz (Instytut Informatyki),
 • Jacek Czerniak (Instytut Informatyki),
 • Monika Nawrot-Borowska (Wydział Pedagogiki),
 • Aleksandra Błachnio (Wydział Psychologii),
 • Barbara Waldon-Rudzionek (Wydział Nauk Biologicznych).

Uniwersytet kontynuuje liczne projekty związane z budową i remontami obiektów naukowo-dydaktycznych. Na etapie wyposażania jest gmach Centrum Pomocy Psychologicznej przy Wydziale Psychologii na ul. Staffa, zakończył się I etap adaptacji gmachu dawnej biblioteki przy ul. Chodkiewicza 30 na budynek  dydaktyczny. Zakończyły się lub toczą się prace na rożnych etapach zaawansowania m.in. w budynkach przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Placu Kościeleckich 8, Kopernika 1.