Seminarium online "Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki"

12 maja 2021 roku w godzinach 9:00-14:00 zapraszamy na seminarium poświęcone otwartemu dostępowi do nauki pt. „Otwarta nauka - standardy i dobre praktyki”. Wydarzenie odbędzie się w formule online. 

Celem seminarium jest upowszechnienie wśród uczelni członkowskich KRASP standardów, rozwiązań i dobrych praktyk dotyczących otwartej nauki oraz integracja środowiska rzeczników lub pełnomocników ds. otwartej nauki, którzy są powoływani w uczelniach. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że dzięki tej inicjatywie i współpracy z innymi instytucjami środowisko akademickie weźmie udział w wypracowywaniu wspólnych standardów i implementacji międzynarodowych rozwiązań dotyczących otwartej nauki.

Inicjatywa zorganizowania seminarium jest efektem działania Komisji ds. Nauki KRASP oraz Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP. Współorganizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Łódzki.

Więcej informacji znajduje się na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.