Grant NCBiR dla Instytutu Informatyki i Wydziału Mechatroniki

W konkursie "Rzeczy są dla ludzi" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju konsorcjum firmy Edurewolucje spółka z o.o. oraz Instytutu Informatyki i Wydziału Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uzyskało grant na projekt Rzeczy są dla ludzi/0087/2020 pn. "Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji" (koszt kwalifikowalny: 2 959 160 PLN, suma dofinansowania: 2 353 913 PLN).

Koordynatorem grantu ze strony UKW jest dr hab. inż. Izabela Rojek, prof. uczelni.

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” zakłada finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych realizowanych przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa i konsorcja składające się z ww. podmiotów. Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami. W konkursie wpłynęło 106 wniosków, z czego 16 uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę 33 513 556,93 PLN. 

Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie NCBiR.

Pierwsza część projektu obejmuje skonstruowanie mechanicznego robota rehabilitacyjnego (egzoręki), a druga: opracowanie specjalistycznego oprogramowania dostosowującego rodzaj pracy/wsparcia i siłę do aktualnych potrzeb i programu rehabilitacji pacjenta, przy czym uczenie maszynowe pozwoli na adaptację robota do bieżących zmian w stanie zdrowia pacjenta. Pozwoli to na stworzenie zautomatyzowanego modelu rehabilitacji wspierającego pacjentów, ich rodziny oraz fizjoterapeutów, w tym w samodzielnej rehabilitacji domowej przy zdalnym wsparciu pacjenta przez fizjoterapeutów. Przełoży się to na zwiększenie dostępności, obniżenie kosztów i poprawę efektywności codziennej żmudnej rehabilitacji w przypadku deficytu w obszarze funkcji kończyny górnej. Rozwiązanie będzie mogło wspierać pacjentów w różnym wieku, bez względu na płeć oraz stronę deficytu.