Pięcioro młodych ludzi ubranych w letnie stroje z maseczkami ochronnymi pod brodą cieszą się, u dołu walizki podróżne Pięcioro młodych ludzi ubranych w letnie stroje z maseczkami ochronnymi pod brodą cieszą się, u dołu walizki podróżne

UKW beneficjentem programu „Welcome to Poland”

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego został beneficjentem Programu „Welcome to Poland”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W tym roku do konkursu zgłoszono 182 wnioski, finansowanie otrzyma 39 z nich. Projekt „Welcome Centre Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ogniwem rozwoju internacjonalizacji” napisany przez pracowników Biura Współpracy Międzynarodowej będzie realizowany przez najbliższe dwa lata.

Celem programu „Welcome to Poland” jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki, m. in. poprzez zwiększenie potencjału uczelni w zakresie obsługi zagranicznych studentów i pracowników naukowych. Rezultatem projektu na naszej uczelni będzie m.in. utworzenie centralnego punktu informacyjno-kontaktowego, tzw. Welcome Centre wchodzącego w skład Biura Współpracy Międzynarodowej UKW.
Ważnym aspektem projektu są działania mające na celu tzw. internacjonalizację w domu. Ze środków NAWA finansowane będą zajęcia mające na celu podniesienie kompetencji dydaktycznych wykładowców w zakresie prowadzenia zajęć w języku angielskim. Zainteresowanie indywidualnym tutoringiem w ramach projektu POWER „Stawiamy na rozwój UKW” było tak duże, że pracownicy BWM zdecydowali się na aplikację o środki na ten cel w konkursie NAWA.

W ramach projektu zostaną także przeprowadzone warsztaty interkulturowe dla studentów polskich i zagranicznych oraz działania promocyjne.

logo NAWA