Młoda uśmiechnięta  kobieta siedzi bokiem przy stole z dziewczynką, rozmawiają Młoda uśmiechnięta  kobieta siedzi bokiem przy stole z dziewczynką, rozmawiają

Kurs: Moduł pedagogiczny dla psychologów

Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na kurs - moduł pedagogiczny dla psychologów. Zapisy trwają do końca września.

Cel:

Celem modułu jest wyposażenie studentów UKW kierunku psychologia w wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do pracy w placówkach oświatowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Adresat:

Moduł kierowany jest do studentów UKW kierunku psychologia chcących uzyskać przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych.  

Atuty:

  • 360 godzin zajęć (30 ćwiczeń, 225 godz. laboratoriów, 105 godz. wykładów),
  • 35 punktów ECTS
  • duża liczba zajęć praktycznych,
  • kadra dydaktyczna z bogatym doświadczeniem teoretycznym i praktycznym,
  • zajęcia planowane są w trybie stacjonarnym w weekendy dostosowane do potrzeb i możliwości słuchaczy,
  • ukończenie kursu w trakcie trwania studiów.

Kurs trwa trzy semestry, opłata wynosi 800 zł za semestr. Dla osób, które wpłacą całą kwotę za pierwszy semestr (800 zł.) do 1 października, obowiązuje zniżka na całe studia w wysokości 100 zł. za każdy semestr.

Więcej szczegółów i zapisy są dostępne w systemie IRK UKW