Kwestionariusze pod kątem, czarny długopis Kwestionariusze pod kątem, czarny długopis

Sondaż NCN dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce

Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. Jego wyniki pozwolą opracować bardziej skuteczne formy wyrównywania szans obu płci w programach NCN oraz podjąć szerszą dyskusję na ten temat w polskim środowisku naukowym.

Do wzięcia udziału w sondażu zaproszeni są naukowcy ze wszystkich ośrodków i na wszystkich etapach kariery, niezależnie od tego, czy kiedykolwiek starali się o grant NCN.

Więcej informacji o sondażu na stronie NCN. 

Bezpośredni link do sondażu: https://www.surveylab.com