Kłębowisko chmur nachodzące na jeszcze błękitne niebo Kłębowisko chmur nachodzące na jeszcze błękitne niebo

Dane pogodowe na stronie UKW

Na stronie internetowej naszej Uczelni dostępna jest już wizualizacja danych z automatycznej stacji meteorologicznej Instytutu Geografii UKW. W tabeli prezentowane są aktualne wartości: ciśnienia atmosferycznego, całkowitego promieniowania słonecznego, temperatury i wilgotności względnej powietrza.

W formie graficznej przedstawiany jest przebieg tych elementów pogody w ciągu ostatnich 24 godzin oraz zestawienie za ostatnie 5 dni. Stacja meteorologiczna Instytutu Geografii działa na terenie Bydgoszczy od wielu lat, wcześniej przy ulicy Mińskiej 15, a obecnie na terenie Copernicanum (ul. Mikołaja Kopernika 1). Oprócz dostępnych na stronie internetowej danych, stacja dostarcza również informacji na temat parametrów wiatru, sum opadów atmosferycznych oraz temperatury punktu rosy. Archiwizowane dane są wykorzystywane w publikacjach naukowych i działalności dydaktycznej.