Konferencja naukowa Wrzesień 1939 - Wydarzenia Bydgoskie

3 września 2021 r. w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyła się konferencja naukowa "Wrzesień 1939 - Wydarzenia Bydgoskie".

Konferencja była okazją do naukowej refleksji nad wybuchem II wojny światowej z perspektywy lokalnej i szansą na wspomnienie ofiar tzw. wydarzeń bydgoskich we wrześniu 1939 r. Referaty wygłosili wybitni historycy z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Podczas wydarzenia złożono wieńce na Cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy.

Organizatorem konferencji był Instytut De Republica. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa posterowa "Bydgoszcz 1939 - 1945".