Regulamin Studiów UKW w języku angielskim i rosyjskim

W zbliżającym się roku akademickim naukę na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego podejmą kolejne dziesiątki studentów z zagranicy. Udostępniamy im anglojęzyczną oraz rosyjskojęzyczną wersje Regulaminu Studiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Z inicjatywy dra hab. Benedykta Odyi, prof. uczelni, tłumaczeń regulaminu dokonały Agnieszka Rychlewska (wersja angielska) oraz Iwona Malinowska (wersja rosyjska).

Regulaminy znajdują się na stronie z informacjami dla studentów.