Rektor UKW, prof. Jacek Woźny i Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, prof. Benedykt Odya z członkami Samorządu Studenckiego Rektor UKW, prof. Jacek Woźny i Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, prof. Benedykt Odya z członkami Samorządu Studenckiego

Zmiany u steru Samorządu Studenckiego UKW

Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny i Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni podziękowali studentom, którzy przez ostatnie dwa lata tworzyli Prezydium Samorządu Studenckiego UKW. Spotkanie było również okazją do oficjalnego rozpoczęcia nowej kadencji organu stanowiącego przedstawicielstwo wszystkich studentów naszego Uniwersytetu.

1 września rozpoczęła się nowa, dwuletnia kadencja Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Oznacza to też zmiany w składzie Prezydium Samorządu. Władze UKW podziękowały studentom na czele z ustępującym Przewodniczącym, Andrzejem Majewskim za dwa lata pracy, podkreślając wkład samorządowców w przystosowanie dydaktyki i życia studenckiego do pandemicznych czasów.

W wyniku wyborów, które odbyły się w czerwcu, wybrano nowe Prezydium Samorządu. Przewodniczącym został mianowany Marcin Pezda, a Zastępczynią – Marta Woźniakowska.

Coś się kończy, coś się zaczyna. Andrzejowi Majewskiemu i jego współpracownikom dziękujemy za wkład włożony w rozwój Uniwersytetu, a nowemu Prezydium życzymy samych sukcesów na polu samorządowym i realizacji swoich planów.