Badania naukowe zespołu Instytutu Kultury Fizycznej UKW

Zespół badawczy, wolontariusze i studenci UKW w ramach działalności koła naukowego „Co w trawie piszczy” będą realizować w dniach 09-10 października i 23-24 października projekt naukowy.

Zespół pod kierownictwem wybitnego biochemika, prof. dr hab. med. Jędrzeja Antosiewicza z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pracuje w składzie: dr Błażej Stankiewicz i dr Tomasz Kowalik (IKF) oraz dr Jan Mieszkowski (AWFiS Gdańsk).

Główna część eksperymentu zostanie przeprowadzona na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy. Eksperyment skierowany jest do przedstawicieli konkurencji wytrzymałościowych (biegaczy i triatlonistów) regularnie uprawiających wybrane dyscypliny. Projekt ma na celu zweryfikowanie skuteczności zastosowania dwóch różnych procedur i ewentualnie ich kompilacji. 

Pierwszą z nich to procedura okluzji (zamknięcia) naczyniowej określanej również zabiegiem hartowania przez niedokrwienie lokalnych grup mięśniowych. Zabieg ten od wielu lat stosowany jest w medycynie klinicznej w celu przyzwyczajenia organizmu do sytuacji niedotlenienia (takie procedury wykonuje się u pacjentów przed przeszczepami serca, wątroby oraz innymi), która może występować w przyszłości. Klasycznym przykładem z zakresu kultury fizycznej może być jednak sytuacja występująca podczas skrajnych wysiłków fizycznych, jakimi są np. ciężkie jednostki treningowe lub zawody sportowe, gdzie obserwuje się narastające niedokrwienie tkanek organizmu na skutek wzmożonej pracy mięśni.

Zespół badaczy przeprowadził przed dwoma laty pilotażowe badania w tym zakresie na grupie bydgoskich maratończyków, a analiza pozyskanego materiału przyniosła bardzo obiecujące wyniki. Okazało się, że osoby, które poddały się procedurze hartowania kończyn dolnych przez okres kilkunastu dni poprzedzających bieg maratoński doznały dużo mniejszego uszkodzenia tkanek oraz spadło u nich nasilenie się powysiłkowego stanu zapalnego, co świadczy o korzystnym działaniu tej procedury w prewencji urazów i uszkodzenia tkanek wywołanych wysiłkiem. Wyniki tych badań opublikowane zostały w czasopismach naukowych.

Drugą część eksperymentu stanowić będzie protokół suplementacyjny. Badanym zostanie podana cytrulina. Jest to organiczny związek chemiczny z grupy α-aminokwasów, pochodna ornityny. Bierze udział w cyklu mocznikowym, w którym powstaje z ornityny i karbamoilofosforanu w mitochondrium, a następnie jest wydzielana do cytozolu i przekształcana do kwasu argininobursztynowego z udziałem syntetazy argininobursztynowej.

Cykl mocznikowy jest bardzo ważny dla organizmu człowieka, gdyż prowadzi do neutralizacji i detoksykacji szkodliwego amoniaku. Związek ten jest ubocznym produktem transformacji aminokwasów. Dodatkowo L-cytrulina prowadzi do podwyższenia współczynnika pH w naszym ustroju, a to prowadzi do zmniejszenia ilości kwasu mlekowego.

Cytrulina reguluje również przepływ krwi do tkanek. Dzięki temu poprawia się sprawność metabolizmu, a także zmniejsza ilość czasu, jaka jest potrzebna na regenerację. Według badań cytrulina może również zwiększać poziom hormonu wzrostu po treningu w wyższym stopniu niż w grupie placebo. Dodatkowo może zwiększyć wykorzystanie niezbędnych aminokwasów podczas sesji treningowych lub bezpośrednio po ich zakończeniu.

Na potrzeby projektu przebadano wstępnie produkty ośmiu firm w celu wyboru najlepszego aktualnie dostępnego na rynku produktu.

Osoby, które chcą poznać więcej szczegółów i dołączyć do projektu prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: blasta@ukw.edu.pl.