Nadanie Doktoratu Honoris Causa prof. dr. hab. Bogdanowi Wojciszke

prof. Bogdan Wojciszke

12 października 2021 roku, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, Senat Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uhonorował najwyższą godnością akademicką doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogdana Wojciszke, najwybitniejszego polskiego badacza procesu społecznego.

Bogdan Wojciszke ukończył studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1975 roku, stopień doktora w zakresie psychologii uzyskał w 1978 r. na Uniwersytecie Gdańskim, a stopień doktora habilitowanego w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w 1986 roku. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1993 r. W 1975 roku został zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W latach 1977-1996 pracował w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego (w latach 1993-1999 był jego dyrektorem), w 2002-2012 jego miejscem pracy był Instytut Psychologii PAN (w latach 2002-2008 był jego dyrektorem). Od 1997 pracował w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach: 2007-2013 był dziekanem Wydziału SWPS w Sopocie.

Problematyka badawcza, którą w swojej pracy naukowej zajmuje się Bogdan Wojciszke obejmuje klika obszarów tematycznych: spostrzeganie interpersonalne, zgodność zachowania z wartościami, struktura cech osobowości jako kategorii umysłowych, procesy oceniania ludzi, dynamika uczuć w bliskim związku dwojga ludzi, godność i produktywność jako wartości etyczne współczesnych Polaków, sprawczość i wspólnotowość jako podstawowe wymiary spostrzegania świata społecznego, poglądy na świat społeczny oraz konstrukcja narzędzi psychometrycznych.

Na imponujący dorobek naukowy Bogdana Wojciszke składa się: 10 książek naukowych, dwie popularyzujące wiedzę psychologiczną (nagrodzone prestiżową nagrodą Teofrasta w 2010 roku), 167 artykułów naukowych opublikowanych w pismach polskich i zagranicznych (znacząca liczba opublikowana w pismach z wykazu JCR, tzw. listy Filadelfijskiej), 20 prac redakcyjnych i translatorskich oraz dwa podręczniki: Człowiek wśród ludzi oraz Psychologia Społeczna (podręczniki te stanowią podstawową lekturę na wszystkich kursach z zakresu psychologii w polskich uczelniach). Prezentował swoje prace na ponad 119 konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych, w trakcie staży i wizyt w najznamienitszych ośrodkach naukowych w świecie.

Praca naukowa Bogdana Wojciszke wielokrotnie była wyróżniana prestiżowymi nagrodami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Akademii Nauk, Ministra Nauki czy władz rektorskich różnych uniwersytetów. Za opracowanie modelu sprawczości i wspólnotowości jako podstawowych wymiarów poznania społecznego otrzymał w 2016 roku Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawanej za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce, nazywane Polskim Noblem. Laureat międzynarodowej nagrody Moscovici Award of the European Association of Social Psychology (wspólnie z: Andrea Abele, 2017) oraz licznych grantów (np. Subsydium profesorskie „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, grant MAESTRO NCN lub wyjazdowe stypendium naukowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).

Relacja z uroczystości na kanale YouTube UKW: