Stypendia dla studentów i doktorantów - logowanie

Studenci i Doktoranci,

Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich informuje, że w roku akademickim 2021/2022 logowanie na zapomogi i wszystkie typy stypendiów (rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, socjalne, dla osób niepełnosprawnych) będzie odbywało się drogą elektroniczną w systemie USOSweb na stronie www.usosweb.ukw.edu.pl w dniach od 20 października - 26 października 2021 r.

Dokumenty wymagane do otrzymania stypendium załączamy w systemie Usosweb. Wypełniony i zarejestrowany w systemie Usosweb wniosek należy wydrukować i wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem do dnia 27 października 2021 r. na poniżej wymienione adresy:

 • Dział ds. Osób z Niepełnosprawnościami
  adres: ul. Chodkiewicza 30, Budynek E, pokój 013
  85-064 Bydgoszcz
  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
  adres: ul. Łużycka 21 (Dom Studenta nr 2 Atomek), pokój 1
  85-096 Bydgoszcz
  STYPENDIUM SOCJALNE
  STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
  STYPENDIUM REKTORA  DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
  ZAPOMOGI

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą informacyjną dla studentów (w załączeniu) przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Informator opisuje możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.