Wyjazd na studia do Norwegii - Program Edukacja. Wysokie stypendium

Serdecznie zapraszam do udziału w rekrutacji do programu EDUKACJA

Wyjazdy z programu EDUKACJA  przeznaczone są dla studentów: 

  • biotechnologii,
  • politologii,
  • psychologii, 
  • wychowania fizycznego,
  • turystyki, 
  • pedagogiki,
  • humanistyki 2.0.

Rekrutacja dotyczy wyjazdu do uczelni: Inland Norway University of Applied Sciences w semestrze letnim 2021/22 (od 10 stycznia 2022 do 18 czerwca 2022).

Stypendium w ramach programu Edukacja obejmuje: 1.200 EUR miesięcznie na koszty utrzymania w Norwegii, 275 EUR dofinansowania do kosztów podróży oraz 150 EUR na pokrycie kosztów przygotowania językowego. Podczas kwalifikacji uczestników oraz realizacji mobilności stosuje się kryteria i procedury obowiązujące w programie Erasmus+ („Zasady realizacji wyjazdów”).

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: bwm.ukw.edu.pl w zakładce Program EDUKACJA.

Spotkanie informacyjne dla studentów biotechnologii, politologii, psychologii, wychowania fizycznego, turystyki, pedagogiki i humanistyki 2.0 zainteresowanych wyjazdem do Inland Norway University of Applied Sciences na semestr letni 2021/22 w ramach programu EDUKACJA odbędzie się we wtorek 12 października 2021 r. o godz. 12:30 w Bibliotece UKW (aula ABC).

Termin składania dokumentów w Biurze Współpracy Międzynarodowej: 15 października 2021 r.

Zapraszamy do aplikowania!
Biuro Współpracy Międzynarodowej

KONTAKT: Joanna Kalka
erasmus@ukw.edu.pl,
tel. 52 341 91 13