Rekrutacja na studia niestacjonarne trwa – zarejestruj się już dziś! Rekrutacja na studia niestacjonarne trwa – zarejestruj się już dziś!

Rekrutacja na studia niestacjonarne trwa – zarejestruj się już dziś!

Do 12 września 2022 roku trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia niestacjonarne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczelnia w ofercie studiów płatnych na rok akademicki 2022/2023 proponuje kandydatom studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.

Ten rodzaj studiowania dedykowany jest osobom, które pracują i chcą podwyższyć swoje kwalifikacje, ale również dla tych, którzy zamierzają podjąć pracę w najbliżej przyszłości, równocześnie studiując.  

By wziąć udział w rekrutacji na studia niestacjonarne, należy zarejestrować się na portalu: irka.ukw.edu.pl.

Poniżej publikujemy harmonogram rekrutacji:
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Niestacjonarne jednolite studia magisterskie

 • 8 czerwca 2022- rozpoczęcie rejestracji internetowej.
 • 12 września 2022- zakończenie rejestracji internetowej; ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej.
  WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 12 września, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 • 14 września 2022- egzaminy wstępne.
 • 16 września 2022- ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji.
 • 20-21 września 2022- przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia. WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 21 września 2022, do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.
 • 23 września 2022- ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji.
 • 26 września 2022- ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia.
 • 30 września 2022- ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej.
 • 14 października 2022- rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny).

Więcej informacji o rekrutacji: rekrutacja.ukw.edu.pl